Raportul de activitate al Tinerilor Romani Americani pe anul 2014‏

Pana cand Isuse, vei ingadui acestor pastorii romani ca sa distruga generatia tanaraIubiți frați români, așa cum cei mai mulți deja știți, de mai bine de opt ani de zile la sfârșitul fiecărui an, ne-am străduit ca să vă aduceam raportul nostru de activitate, pe anul care a trecut. Pentru faptul că aceste rapoarte au fost foarte lungi și obositoare, mai mulți dintre frații români și-au exprimat dorința, ca să le facem pe cât se poate de scurte și cuprinzătoare. Din nefericire, un raport pe un an de zile, nu poate fi foarte scurt și concis, numai în cazul în care este lipsit de proiecte și nu se face mai nimic. Oricum, cu toate că proiectele noastre sunt destul de mari și vaste, noi vom respecta dorința acestor frați, străduindu-ne ca să ne limităm, doar la punctele esențiale din activitatea noastră.

Pentru a înțelege tot mai multe lucruri despre noi și lucrarea pe care o facem, am dori ca să ne prezentăm. Suntem tinerii din bisericile române, născuți s-au crescuți în America și Canada. Cei care înțelegem românește, în bisericile române am ajuns ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Tinerii care nu înțeleg sau înțeleg foarte puțin și limba română, ei în mare parte s-au întors la credință în bisericile americane. Pentru faptul că noi toți ne tragem din părinți români emigranți, și-am crescut împreună în bisericile române, încă de când eram mai tineri, ne-am unit și am început mai multe activități creștine. Cu opt ani în urmă printr-un vas de lucrare, Dumnezeu ne-a poruncit ca să ne înrolăm și-n această lucrare. Neștiind ce ne așteaptă, la prima vedere lucrarea de salvare a tinerilor din bisericile române, ni s-a părut foarte simplă și ușoară. În scurt timp am realizat, că misiunea care ni s-a încredințat, este foarte grea și complicată și prezintă o mulțime de obstacole și probleme. Aceasta se datorează faptului, că tinerii în general nu înțeleg românește, iar pastorii români și uni dintre frații noștri, nu vor ca să accepte predici și-n limba engleză în bisericile dânșilor. Pe scurt, acesta este istoria noastră.

V-am spus toate aceste lucruri despre noi ca să înțelegeți, că lucrarea pe care o facem nu este a noastră și nu pentru noi ne luptăm. Cei pentru care le cerem pastorilor români și fraților noștri predici și-n limba engleză, sunt mulțimea de tineri din bisericile române, care din respect pentru părinți lor, vin duminică de duminică la biserică. Pentru faptul, că dânși nu înțeleg mesajele în limba română, sau le înțeleg foarte puțin, ei nu mai ajung niciodată ca să-L cunoscă pe Dumnezeu. Din moment ce ei nu simt nimic pentru Dumnezeu și Lucrarea Lui, desigur că noi nu mai putem ca să-i ducem cu noi nicăieri; la americani sau în alte biserici, unde se predică și-n limba engleză. În cazul acestor tinerii, singura soluție este, ca în acele ore în care ei se află prin bisericile române, să li se predice Evanghelia pe limba înțeleasă de ei. Numai în felul acesta vor putea fi câștigați, pentru Împărăția Lui Dumnezeu.

In ce privește ajutorarea tinerilor, cu predici și-n limba engleză în bisericile române din America și Canada, cu regret vă spunem iubiți frați, că situația este aceiași, “pastorii români sunt la conducere si domină cu putere bisericile.” Pentru faptul că dânși nu pot ca să predice și-n limba engleză, ei sunt foarte îngroziți că vor fi înlăturați de la putere de către generația tânără, și ca rezultat își vor pierde funcțiile și salariul. Pentru a-și păstra și menține: pozițiile dominante, puterea totală și controlul absolut în bisericile dânșilor, ei se luptă din răsputeri, ca să prevină și să oprească, orice lucrare legată de salvarea tinerilor și introducerea și-a limbi engleze în bisericile române. În ultima vreme, chiar și uni pastori români, care cu ani în urmă mai dădeau din când în când predici și-n limba engleză, acum le-au oprit.

Aceasta se datorează faptului, că spre deosebire de ani trecuți, la ora actuală prin bisericile române, se află și foarte mulți tinerii români americani, care pe lângă alte facultăți au terminat și o școală teologică; și sunt foarte capabili ca să ajute generația tânără, cu predici și-n limba engleză. Talentul, pregătirea și abilitățile dânșilor în a propovădui Cuvântul Evangheliei, atât în limba română cât și-n limba engleză, sunt la înălțime. În bisericile în care li s-a dat loc ca să vestească Cuvântul, mesajele dânșilor au uimit audiența și pe toți cei care i-au ascultat. Din nefericire, apariția dânșilor prin bisericile române, a stârnit o panică și o groază înfiorătoare, intre pastorii români emigranți. Starea dânșilor de neliniște, se aseamănă foarte mult cu panica și groaza, care a intrat in împăratul Irod la nașterea Domnului Isus (Matei 2:1). Ca urmare, orice activitate a acestor tinerii în a ajuta generația tânără cu predici și-n limba engleză, este oprită și suspendată în totul, de conducerile bisericilor române. Pentru a-i opri și a le stopa progresul în lucrare, acești tinerii în mare parte, ei sunt: marginalizați, alungați sau chiar scoși afară din unele biserici. Cei care refuză ca să plece, li se scot tot felul de vorbe urâte, pentru a le distruge credibilitatea și-a le creia o imagine falsă, intre frați și comunitatea română. Ca urmare, ei stau cu ani pe băncile bisericilor române, fără ca să li se dea loc nici cel puțin odată, ca să predice și-n limba engleză pentru generația tânără.

În ce privește frați bătrâni din bisericile noastre, „in numele cărora, pastorii români au distrus genrații intregi de tinerii;” acești frați în mare parte au plecat la Domnul. Cât despre cei rămași prin bisericile române vă putem spune, că datorită vârstei înaintate și-a unei sănătăți foarte deteriorate, cei mai mulți dintre dumnealor, nu mai pot ca să ne frecventeze bisericile. Îi vedem printre noi aduși de familie, doar din când în când, la cina Domnului sau la unele evenimente ale familiei cum ar fi: binecuvântări de copii, botezuri în apă, sau nunți. Cu toate că-n cele mai multe biserici, la ora actuală nu mai există aproape nici o persoană, care să nu înțeleagă și limba engleză, datorită împotriviri pastorilor români și-a unora dintre membri devotați dânșilor, toate programele din bisericile noastre, se fac dor în limba română. Cu durere vă spunem iubiți frați, că avem și pastorii români, care la o vârstă foarte înaintată (70+), au rupt biserica numai că să nu ajute și generația tânără. Tragedia este, că prin activitățile dânșilor intense de împrăștiere a tinerilor, s-a ajuns ca în cele mai multe biserici române, scaunele goale să depășească cu mult numărul membrilor prezenți la program.

În pregătirea noastră pentru acest raport, mai mulți dintre noi am urmărit pe internet, ultimele programe din anul acesta, din bisericile române din America și Canada. Așa cum cei mai mulți știți, la fiecare sfârșit de an, foarte mulți dintre pastorii noștri români își prezintă raportul dânșilor de activitate, pe anul care a trecut. Tot la aceste programe, își publică și viziunea dumnealor de viitor, pe anul care urmează. Motivele pentru care le-am urmărit mesajele a fost, ca să aflăm dacă nu cumva după atâția ani, pastorii din Bordul de Conducere a Uniuni Bisericilor Penticostale, împreună cu cei din Consiliul Pastoral al Convențiilor Române au luat hotărârea, ca în proiectele dânșilor de viitor, să includă și generația tânără din bisericile române. Wishful Thinking! Cu regret vă spunem iubiți frați, că după urmărirea acestor programe sa ajuns la concluzia, că-n ciuda pierderilor mari și a nevoilor urgente, toate activitățile de viitor ale pastorilor români, au rămas aceleași: „totul pentru comunitatea română și România și nimic pentru proprii copiii și generația tânără.”

În prima parte a acestor rapoarte, majoritatea pastorilor români și-au exprimat, mulțumirile și aprecierile dânșilor pentru: suportul, dragostea și generozitatea fraților români pe anul 2014; după care și-au prezentat cu mult elan, proiectele dânșilor de viitor pe anul 2015. În general s-a vorbit foarte mult despre: dragoste, dăruire, jertfă, zeciuială, contribuții, stabilitate financiară, obligațiile membrilor, plătirea bilurilor, deschiderea de conturi noi, ajutorarea săracilor, extinderea programelor „în limba româna” prin internet și Credo TV, ș.a.m.d. Din câte am realizat noi acesti frati, pentru a-și justifica nevoia dansilor de-a aduna tot mai mulți dolari de prin biserici, eii sunt vejnic in căutarea a tot mai multe și felurite proiecte; care necersită niște sume imense de bani și nu pot fi realizate niciodată, fără sacrificiile mari și dolarii mulți ai fraților români. Tragic este faptul, că-n ce privește dăruirea dânșilor in lucrarea de salvare a tinerilor și introducerea și-a limbi engleze în bisericile române; cu toate că nu costă nimic, pentru noi n-au nici un poiect și nu am fost amintiți absolut de loc, în viziunea danșilor de viitor. Ca rezultat, creșterea spirituală și hrănirea sufletească a tinerilor din bisericile române din America si Canada, această lucrare mare și anul acesta le-a fost încredințată, sorei Veta și nanei Floare, „care o să ne hrănească din nou, cu langoșe și răcoritoare.”

În ultima vreme, tot mai des auzim prin bisericile române, că acestea sunt zilele sfârșitului și-n curând vine Domnul. Studiind pastorii români și activitățile dânșilor, adesea ne-am gândit la cuvintele Domnului Isus care spune: „Dar Fiul Omului când va veni, va găsi El oare credință pe pământ (Luca 18:8)?” Ce credeți iubiți frați, când Domnul Isus a spus aceste cuvinte, să nu fii ștut El oare că pastorii români din America și Canada, aduna foarte mulți bani de prin biserici, cu care ajută foarte mulți orfani și îmbracă foarte mulți săraci? Să-i fii scăpat oare din vedere, că la inițiativa pastorilor nostri, frații romani au construit câte: 4, 6, sau chiar 8 biserici într-un oraș; și-n fiecare dintre aceste biserici, au câte: 8, 10 sau chiar 12 „pastorii români unși în lucrare?” Daca nu, cum chiar El cel care e atotștiutor, a putut ca să-și pună o asemenea întrebare? Da suntem foarte convinși că le știa pe toate și mai știa și altceva. În 1 Timotei 5 cu 8, Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune: “Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, este un lepădat mai rău decât un necredincios.” În concluzie, datorită neascultări și nerespectări poruncilor date prin Cuvânt, Lui Dumnezeu ii este silă și-L dezgustă, tote proiectele și facerile dînșilor de bine.

Către părinții din bisericile române din America și Canada:

Iubiți părinți, cu cât ne avântam mai mult în această lucrare, simțim nevoia de a sta tot mai mult de vorbă cu dumneavoastră. Am vrea ca să știți, că motivul pentru care după atâția ani, încă ne mai aflăm prin bisericile române; aceasta se datorează faptului, că noi vă iubim mult, vă prețuim și avem un respect deosebit, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Noi niciodată în viața noastră, nu am întâlnit și nu cunoaștem nici o altă persoană, care s-ă se fii jertfit mai mult, sau să fii suferit mai mult pentru copii dânșilor, decât ați făcut-o dumneavoastră părinți noștri. Da intradevăr sunteți niște oameni minunați, cu calități deosebite. In ce privește educația și pregătirea socială a copiilor, majoritatea v-ați însușit cu mult succes, toate obligațiile de părinte ba chiar mai mult. Ca rezultat, cei mai mulți dintre copii dumneavoastră, au terminat deja una sau chiar mai multe facultăți și sunt foarte apreciați în instituțiile unde lucrează.

Cu toate succesele aplaudabile din viața celor mai mulți, vedem în părinți creștini români, o nemulțumire și-o neâmplinire a vieți. Oricât de mult v-ați ascunde durerea inimi, trăsăturile feței și starea agitată din familie, vă dau de gol. Am remarcat chiar și-n biserici, când cineva de la amvon vă amintesc copii și cer biserici ca să se roage pentru ei; cei mai mulți vă pierdeți controlul, iar strigătele după ajutor și lacrimile de durere, nu vi le mai pot opri nimeni. Aceasta ne spune, că-n viața celor mai mulți, există ceva ascuns și nerezolvat, care vă distruge sănătatea și vă neliniștește sufletul. Din câte am realizat noi, problema pe care o aveți, atât dumneavoastră cât și părinți noștri este, că nu puteți ca să vă învățați copii legile și poruncile Lui Dumnezeu și-n limba engleză. În ce-i privește pe copii dumneavoastră, aceștia în mare parte nu înțeleg decât forte puțin, din tot ceia ce doriți ca să le spuneți în limba română. Datorită acestui handicap din viața celor mai mulți, creșterea și maturizarea spirituală a copiilor dumneavoastră, a rămas la mila și îndurarea pastorilor români. Pentru faptul că nici dânși nu pot ca să predice și-n limba engleză, „iar pe frați capabili ca să facă această lucrare nu vor ca să-i lase,” pierderea propriilor copii, vă distruge sufletul și vă neliniștește viața.

În toți acești 8 ani de luptă cu pastorii români, la acuzațiile fraților care au spus: “că părinți sunt vinovați pentru pierderea copiilor,” noi adesea am încercat ca să vă luam apărarea. Adevărul este iubiți părinți, că responsabilitățile și îndatoririle dumneavoastră pentru acești copii, sunt foarte mari. Pentru creșterea și maturizarea spirituală a copiilor dumneavoastră, Dumnezeu vă cere ca să faceți absolut totul, ca ei să audă Cuvântul Evangheliei, să-l înțeleagă și să-l primească în inima. Cu regret și durere vă spunem, că pentru faptul că v-ați lăsat influențați de pastorii români și sfaturile dânșilor, crezând că “limba și cultura română ar fi fost mult mai importantă, decât salvarea propiilor copii pentru cer;” într-o zi, va trebui ca să stați în fața scaunului de judecată al Lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre acești copii pierduți. Conform Scripturilor, la acea judecată nu vă v-a întreba nimeni, dacă ați reușit sau nu, să vă păstrați limba și cultura română în biserici. Ceia ce vă va întreba este, „de ce-ați ascultat de pastorii români și v-ați sacrificat copii, pentru interesele și scopurile dânșilor mizerabile?”

Din Cuvântul Lui Dumnezeu învățăm, că noi in calitate de creștini, trebuie ca să fim înțelepți, să fim vigilenți, să fim veghetori, să fim candele aprinse care ard în permanență. Din nefericire pastorii români, atât cei din România cât și cei din America și Canada, ascund un trecut îngrozitor și o istorie tragică. Părinți și bunici noștri adesea ne spun: „că pastorii dânșilor din vremea comunistă din România, au fost foarte răi și nemiloși cu ei, și pentru o funcție de securist și un leu în plus, i-au vând securități comuniste.” Faptele dânșilor urâte, au constituit o problemă majoră, atât pentru adevărați lucrătorii cât și pentru bisericile din acele vremuri. Așa cum puteți realiza, mulți dintre pastorii noștri români din America și Canada, sunt și dânși foarte răi și nemiloși cu noi; „și pentru o funcție mai înaltă și-un dolar în plus, fără milă sau frică de Dumnezeu, distrug generații întregi de tineri, din bisericile române din America și Canada.” Fiind foarte conștienți, de toate faptele pastorilor români, atât a celor din trecut cât și a celor din prezent, noi am dori ca să vă punem câteva întrebării.

Când o să vă deșteptați și dumneavoastră la realitate? Când o să înțelegeți, că trimeterea acestor oameni în lucrare, nu a fost și nu este salvarea oamenilor, sau a copiilor dumneavoastră pentru cer? Când o să realizați, că Dumnezeu nu are nimic de a face cu limba și cultura româna în biserici, și îi este silă si-L dezgustă, toate afacerile și proiectele dânșilor sociale? Când o să pricepeți și dumneavoastră, că interesele celor mai mulți, nu sunt decât funcțiile și salariile dânșilor, care n-au nimic de-a face cu Dumnezeu și Lucrarea Lui. Când o să realizați, că limba și cultura română în biserici, nu este altceva decât o cursă demonică, prin care acești oameni v-au condamnat la moarte copii și v-au distrus viața? Când oare, o să vă sculați și dumneavoastră în picioare, strigând cu voce tare: ne-am sacrificat destul, am suferit destul, ne-am jertfit destul de mulți copii, pentru voi și interesele voastre personale; de azi înainte în bisericile noastre, vrem oamenii ai Lui Dumnezeu în Lucrare, neîntinați și nepătați de lume și poftele ei. Cu regret vă spunem iubiți părinți, că dacă nu vă veți deștepta la realitate, noi singuri nu vom putea realiza niciodată, această problemă mare a copiilor dumneavoastră.

Din nefericire, chiar și plângerile și rugăciunile pe care le faceți pentru acești copii, s-au dovedit a fi în zadar. Aceasta se datorează faptului, că oricât de mult v-ați ruga și orice-ați face, Dumnezeu nu vă v-a pocăi copii cu forța niciodată. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, că mântuirea este individuală și personală. Pentru ca cineva să ajungă mântuit, în primul rând el trebuie ca să audă Cuvântul Evangheliei, trebuie să-L înțeleagă și să-l primească în inimă. Aceasta-i formula Lui Dumnezeu și alta nu există. Din nefericire, pentru păcatele copiilor dumneavoastră se cere jerfă. Ceia ce dumneavoastră adesea ii cereți lui Dumnezeu este, ca să-și dea din nou viața pentru acești copii. Conform Scripturilor, aceasta nu se va mai întâmpla niciodată. Copii dumneavoastră au fost incluși în jerfa de la cruce, și-o altă jertfă nu există. Pentru a vă salva copii pentru cer, Dumnezeu v-a dat Cuvântul Evangheliei, care sa dovedit că are putere și poate ca să vă întoarcă copii la Cristos. Acum este de datoria dumneavoastră ca părinți, ca să faceți absolut totul, “ca acești copii să audă Cuvântul și să-l ințeleagă.” Pentru ca ei să înțeleagă Cuvântul Evangheliei, „acesta trebue predicat în limba înțeleasă de ei,” altfel nu le folosește la nimic. Cu alte cuvinte, degeaba vă duceți copii cu forța în bisericile române, dacă aceștia nu înțeleg predicile în limba română, iar pastorii români nu vor ca să le dea predici și-n limba engleză. Din păcate, doar prezența într-o biserică, nu vă va mântui copii niciodată.

Din câte am realizat noi, pe cale pașnica și ne siliți de nimeni, pastorii români nu v-or face niciodată absolut nimic, pentru a vă salva copii pentru Cer. Dumnealor sunt foarte mulțumiți și satisfăcuți, de toate progresele și realizările dânșilor financiare și sociale din comunitatea română. În ce privește generația tânără, acești oameni ne-au dovedit-o de mai multe ori, „că pentru noi n-au nici o viziune și nici un proiect de realizat.” Cât despre părintii și bunici noștri, din vremea comunistă din România va putem spune, că dumnealor n-au avut de ales și n-au putut face prea multe, pentru a-și rezolva problemele din biserici. Pentru faptul că pastorii dânșilor, au fost protejați de securitatea comunistă, orice încercare a lor în a-și remedia situația, a avut niște urmări grave și consecințe groaznice. În aceste țări libere, dumneavoastră aveți toate drepturile și posibilitățile, ca să vă apărați cauza și să vă rezolvați cu mult succes, toate problemele copiilor din biserici. La convenția bisericilor române din anul acesta, pastorul Leonard Semenea spunea: „Pentru a salva tinerii români pentru cer, în bisericile române din America și Canada se cere o tranziție, se cere o trecere de la o generație la alta.” Pentru a realiza aceasta, dumneavoastră în calitate de părinți, trebuie ca să le impuneți acestor pastori români, ca să respecte ce-i scris. Vor nu vor, generația tânără trebuie inclusă în proiectele dânșilor de viitor, ale bisericilor române.

În ce ne privește pe noi, suntem în curs de-a face mai multe demersuri, ca la nivel de stat să se facă unele schimbări, cu privire la operarea și bunul mers al bisericilor din America și Canada. Pentru început v-om cere statului American, ca să elimine pentru todeauna din biserici, “votul de încredere de la alegerile de păstorii”. Acest “sistem comunist de alegeri” sa dovedit a fi un blestem, atât pentru lumea care ne înconjoară, cât și pentru noi generația tânără din bisericile române. În Ieremia 17 cu 5 Biblia ne spune: “că blestemat este omul care se încrede în om”. Din informațiile obținute aflăm, că prin eliminarea acestui „sistem corupt de alegeri,” ni s-ar da o șansă și noua generației tinere, ca să rămânem cu părinți si bunici noștri în bisericile române. În partea a doua a demersurilor nostre, v-om cere statului American, „ca să elimine pentru totdeauna, discriminarea tinerilor din biserici;” ca niciodată nici un al tânăr cu pregătire, să nu mai poată fi scos afară, alungat, s-au ținut pe ultima bancă, de niște oameni pe care nu-i intereseaza absolut de loc, mântuirea oamenilor sau a tinerilor pentru Cer. Pentru toate aceste schimbări, ni se cere o luptă continuă pe-o perioadă mai lungă de timp. Noi suntem gata ca să ne jertfim în această lucrare, și să ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu. Un singur lucru vă cerem iubiți frați, ca pe toată perioada aceasta de timp să ne ajutați în rugăciune, ca Dumnezeu să ne deschidă toate ușile incuiate, pentru a avea acces ca să fim ascultați, de toți cei puși în rânduiala și bunul mers al bisericilor.

Pentru faptul că sar prea putea, ca aceste schimbări să aibă și unele efecte negative în viața unor oameni, sau în mersul obișnuit al bisericilor române, noi am vrea ca să facem unele precizări:

1). Am vrea ca să știți iubiți frați, „că noi niciodată nu am dorit și nu dorim, ca să facem nici o schimbare în ce privește rânduielile sau doctrina bisericilor române.”
2). Niciodată nu am dorit și nu dorim, “ca să schimbăm nici un pastor român din funcția de păstor”. Intenția noastră intodeauna a fost și este, ca împreună cu dânși să salvăm tinerii români pentru Împărăția Lui Dumnzeu. 
3). Pentru a nu fi interpretați greșit de uni frați, noi ne legăm prin jurământ, „ca nici unul dintre noi nu v-om accepta niciodată, ca să fim aleși în funcția de păstor, sau alte poziții importante din bisericile române.”
4). Am vrea ca să rămână în memoria fiecărui creștin român, ca-n toți acești 8 ani de luptă cu pastorii români, noi dor un singur lucru le-am cerut acestor oameni, „ca o dată pe săptămână, (în fiecare duminică seara, când majoritatea tinerilor se află în biserici), să ni se dea și nouă doar 30 de minute din program, predică și-n limba engleză;” ca toți tineri să ințeleagă Cuvântul și Legile Lui Dumnezeu, predicat în bisericile române.
5). V-o spunem în fața Lui Dumnezeu, că-n noi nu există nici un vicleșug și nu avem nici o agendă secretă; motivația luptei noastre, întodeauna a fost și este: „doar salvarea generației tinere pentru Împărăția Lui Dumnezeu și nimic mai mult.”

În încheierea acestui raport, noi vă transmitem salutări sfinte și pline de dragoste în numele Domnului Isus, tuturor fraților români de pretutindeni. Dumnezeu să ne dea la toți multă răbdare, ințelepciune și să ne ajute prin Harul Său, ca să putem fi mai buni unii față de alții. Vă dorim un an nou fericit, plin de succese și realizări în Lucrarea Lui Dumnezeu, de mântuire a oamenilor. God Bless. 

Tinerii Români Americani
https://tineriromaniamericani.wordpress.com/

 

Reclame

10 gânduri despre &8222;Raportul de activitate al Tinerilor Romani Americani pe anul 2014‏&8221;

 1. Numai inainte tinerii romani, nu va lasati intimidati de nimeni. Domnul Isus sa va ajute-n aceasta lucrare. Am sa ma rog pentru voi.

 2. Dragi frati in Domnul,
  Urmaresc si eu demersurile voastre, foarte indreptatite si cred ca Domnul va ajutat sa aveti niste succese importante. Ințelepciunea, dragostea si bunavointa intotdeauna gaseste o cale de dialog constructiv, pentru binele tuturor si mai ales spre slava Harului Sau.

  Totusi consider ca daca cele cateva puncte la care aderati si despre care ne spuneti la sfarsitul mesajului vostru, sunt reale, atunci trebuie sa va OPRITI URGENT de la a cere sprijinul statului american in aceasta chestiune. Biserica unita cu statul in probleme de conștiință sau de administrație bisericească totdeauna a adus cele mai blestemate rezultate.
  Nu veți convinge pe mulți, ca părinții și bunicii vorștri care au sacrificat enorm ca să fiți ce sunteti azi sunt niște ”zgripțuroi” care se agață de putere pentru câțiva bani. Dialogați, înțelegeți-i și apropiați punctele de vedere spre slava lui Hristos.

  O lucrare bună se face cu metode bune si morale biblice nu cu armele vrăjmasului!
  Să fiți mult binecuvantați de Domnul,
  ===pastor pavel burlacu===

 3. Reblogged this on Germania Evanghelica and commented:
  Nu stiu cat de acurata este aceasta perspectiva. Nici cele cinci precizari din finalul raportului nu m-au convins.
  Totusi, pentr ca traim intr-o situatie oarecum similara, biserici romane in diaspora, public acest raport in speranta ca vom putea avea o discutie constructiva, ziditoare pentru bisericile din Germania.

 4. De admirat eforturile voastre. Dupa 8 ani, insa, trebuia sa va dati seama ca solutia nu e asta. Nimeni nu o sa-i schimbe pe pastorii batuti in cuie pe scaunele puterii religioase la care au ajuns. Ei nu vor intelege nici daca mai trec 8 ani. Solutia este, voi, cei care aveti pe inima generatia tanara, sa incepeti alte biserici, pentru ei si pe limba si intelesul lor. Dupa atatea apeluri si atatea incercari, nimeni nu va putea sa va acuze de nimic. Curaj! Lasati burdufurile vechi. Ce ati primit voi e o viziune noua care nu va vi acceptata niciodata de burdufurile vechi! Curaj! Domnul e cu voi!

 5. Dragii mei, nu sunt penticostal, dar am primit si eu in email raportul vostru anual. Vreau sa va spun ca am ramas cu o impresie nu foarte buna. Apreciez enorm faptul ca va luptati pentru generatia tanara in biserici (si eu ma consider inca tanar), dar trebuie sa intelegeti niste lucruri esentiale:

  1. Biserica nu este nici a voastra, nici a batranilor, ci este a lui Isus Christos
  2. Sa astepti ajutorul oamenilor este sinucidere curata
  3. A rezolva probleme spirituale cu metode seculare este prostie de-a dreptul
  4. Disperarea intuneca vederea si perspectiva
  5. Cand dezbati o problema cu oameni firesti, nu poti folosi argumente duhovnicesti, pentru ca ele nu pot fi intelese
  6. Daca intri in laturi, te mananca porcul (vorba din Ardeal). Traducere: daca intri in jocul oamenilor firesti si lupti cu metodele lor, vei fi zdrobit repede pentru ca nu esti suficient de pregatit pentru acest tip de lupta
  7. Problemele astea se rezolva cu post si rugaciune, nu cu argumentare.

  Imbracati-va in smerenie inaintea lui Dumnezeu, postiti si rugati-va cu toata credinta. Domnul Isus a promis ca va va da tot ce veti cere cu credinta, fara sa va indoiti. Eu am citit raportul vostru si am gasit disperare, necredinta, frustrare, chiar si urme de mandrie. Daca reactionezi constant la consecinte, fara sa mergi la cauza, te vei epuiza inainte de vreme si nu vei ajunge la nici un rezultat pozitiv. Voi trebuie sa intelegeti ca bisericile au nevoie de o inima schimbata, nu o organizare mai buna. Oamenii s-au indragostit de Biserica si au uitat de Dumnezeu.

 6. Stimati tineri,
  Harul, puterea, manifestarea si pacea Domnului Isus Hristos sa fie peste dumneavoastra, peste familiile dumneavoastra, peste bisericile in care doriti sa vedeti Imparatia Domnului Dumnezeu,
  – va doresc sa puteti fi ca acei pionieri ai credintei;
  ….20. Iar ei au plecat si au propovaduit pretutindeni. Domnul lucra impreuna cu ei si intarea Cuvantul prin semnele care-l insoteau. Amin.
  – doresc ca Bisericile in care mergeti si de pretudindenii sa aiva in ele;
  1. randuiala Domnului Dumnezeu;
  28. Si Dumnezeu a randuit in Biserica, intai, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, invatatori; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tamaduirilor, ajutorarilor, carmuirilor si vorbirii in felurite limbi.
  2. manifestarile Duhului Sfant revarsate peste frati si surori;
  7. Si fiecaruia i se da aratarea Duhului spre folosul altora.
  8. De pilda, unuia ii este dat, prin Duhul, sa vorbeasca despre intelepciune; altuia, sa vorbeasca despre cunostinta, datorita aceluiasi Duh;
  9. altuia, credinta, prin acelasi Duh; altuia, darul tamaduirilor, prin acelasi Duh;
  10. altuia, puterea sa faca minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; si altuia, talmacirea limbilor
  3. si mai putina „logoree” impanata de programe artistice religioase.
  4. si putinta de a vedea in toata Splendoarea in locurile de inchinare si nu numai, pe; ISUS HRISTOS „Domnule, am vrea sa vedem pe Isus.” (Ioan.12:21)
  Domnul Dumnezeu sa va binecuvinteze,
  Cu stima,
  Gheorghe Bordeianu
  Bacau-Romania

 7. Pace si la multi ani! Va urmaresc activitatea cu interes de maj multi ani. In urma cu un an am venit in America sa pastoresc biserica Emanuel din Chicago. Am constatat ca o mare parte din problemele amintite de voi se regasesc si in biserica noastea. De aceea eu doresc sa ma implic in a va ajuta sa rezolvati problemele voastre. Daca pot sa va fiu de folos sunt la dispozitia lucrarii acesteia. Aatept sa fiu contactat de cineva la telefon XXX-XXXX-XXXX.
  Pastor Pavel Radu Matei.

 8. Va multumim frate draga, o sa trimetem oferta dumneavoastra la tinerii din Chicago. Deasemenea, daca doriti o sa va punem si pe lista bisericilor care dau predica si-n limba engleza. Va multumim, Domnul Isus sa va binecuvanteze cu multa prosperitate si success. God Bless

 9. Dragi prieteni. NUmele meu este Cristian Sirbu si sunt din North Carolina. Am vrut sa impartasesc cu viu acest eveniment pe care il vom avea in weekend-ul 13-15 Februarie. Se numeste Winterfest 2015 si este organizat de si pentru tinerii romani – americani de pe toata coasta de est si nu numai. Conferinta de tineret este la a 11-a editie. Asa cum credem si noi, viitorul generatiei de tineri romani nascuti aici sunt programele in limba engleza. Astfel, mesajele principale in fiecare seara a conferintei sunt in limba engleza (Danny Amarei, Teo Scorte, Adi Tise) impreuna cu un scurt mesaj in limba romana de 15 minute in fiecare seara. Deasemenea timpul de inchinare este in proportie de 90% in limba engleza. Am dori sa va invitam pe toti sa participati in persoana sau sa urmariti live evenimentul. Deasemenea, daca puteti sa ne ajutati si cu promovarea lui ne-am bucura mult. Evenimentul poate fi gasit pe Facebook cautand „RoWinterfest” sau website-ul conferintei: „rowinterfest.com”
  Cristian Sirbu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s